در جهت اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی کشور ، احداث شبکه های آبیاری و زهکشی با هدف توسعه بهره برداری از این منابع و شکوفایی و رشد اقتصادی منطقه و کشور در صدر فعالیت های عمرانی بخش آب سازمان قرار گرفته است و با توجه به اینکه بزرگترین و وسیعترین شبکه های آبیاری در این استان به بهره برداری رسیده اند ، معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب ، با چارت تشکیلاتی گسترده از جمله دفاتر نظارت بر تعمیرات و بهره برداری از شبکه های آبیاری ، اداره کل حفاظت  و بهره برداری منابع آب ، خدمات مشترکین و تعرفه های آب ، مطالعات و ساماندهی رودخانه ها تشکیل شده است .

در حال حاضر علاوه بر اراضی تحت پوشش شبکه های آبیاری , اراضی با برداشت مستقیم توسط موتور تلمبه ها و انهار سنتی و اراضی که توسط چاه ها آبیاری می شوند درصد قابل توجهی از کل اراضی قابل کشت استان را تشکیل می دهند . با توجه به ضرورت توسعه کشت آبی از یک سو و محدودیت کمی و کیفی منابع آب در استان ضرورت نظارت بر عملکرد مصرف آب و تدوین دستورالعملهای موثر به منظور جلوگیری از آلودگی و مصرف بی رویه منابع آب امری حیاتی است . با توجه به حجم گسترده اراضی بهره برداری شده و کمبود و محدودیت های منابع آب ، وجود یک دستگاه نظارت بر کار و پیشبرد اهداف شبکه ها و متولیان آب در جهت استفاده بهینه از منابع آب ضروری می باشد لذا معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب جهت رسیدن به این اهداف ، فعالیت هایی در قالب موارد کلی زیر را تحت نظارت و کنترل دارد.

اهم وظایف معاونت :

 • برنامه ریزی ، اقدام و نظارت بر مطالعات حفاظت و بهره برداری و نگهداری از تأسیسات سطحی و زیرزمینی
 • برنامه ریزی و نظارت بر برداشت آب از رودخانه ها ، چشمه ها قنوات و چاه ها و جلوگیری از بهره برداری غیر مجاز از منابع آب
 • برنامه ریزی و اقدام در زمینه ایجاد سیستم مکانیزه امور مشترکین در جهت ایجاد وحدت رویه ، یکپارچگی و دسترسی سریع به آمار و اطلاعات از جمله سطح زیرکشت ، الگوی کشت ، درآمد ، وصولی ، مساحی و غیره
 • تهیه پیش بینی بودجه سالانه و تهیه تعرفه های آب محصولات کشاورزی و سایر مصارف در قالب قوانین و آئین نامه ها و ابلاغ به شرکت های بهره برداری
 • جمع آوری اخبار و اطلاعات و گزارشات عملکردی شبکه های آبیاری به منظور نظارت بر کار شرکتها و تهیه گزارش های عملکردی
 • بررسی و نظارت و کنترل بستر و حریم رودخانه ها و غیره طبق مقررات قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های ابلاغی و جلوگیری از تجاوز حریم و احداث تأسیسات
 • بررسي گزارشات ارسالي از شركتهاي بهره برداري و حل مشكلات مطروحه در صورت امكان
 • تهيه و ابلاغ دستورالعملهاي لازمه مربوطه به شركتهاي آبياري
 • تدوين نظام بهره برداري و تهيه گزارشهاي لازم به تشكلها و تعاوني آب بران
 • بررسی تقاضاهای نصب موتور پمپ در رودخانه ها و انجام اقدامات لازم جهت صدور مجوز براساس قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های ابلاغی
 • نظارت و کنترل بر استفاده آب کشاورزی مطابق الگو و برنامه ترکیب ، تراکم کشت هر شبکه
 • نظارت بر انجام تعمیرات به موقع و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی به منظور ایجاد خدمات بهتر به مشترکین آب و افزایش راندمان آبیاری
 • انجام مطالعات بیلان منابع آب و برنامه ریزی ، مدیریت و نظارت بر بهره برداری بر منابع آب استان
 • برنامه ریزی جهت تخصیص آب ، منابع اعتباری ، برنامه ریزی جهت بهبود راندمان آبیاری و کاهش تلفات آب ، نظارت بر عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات ساختمانی ، مکانیکی برقی و سازه های آبی ، اولویت بندی نیاز های بهره برداری شبکه ها
 • برنامه ریزی عملیات تعمیرات و نگهداری سالانه شبکه های آبیاری و سدهای انحرافی و تنظیمی ، تهیه قراردادهای تعمیرات و نگهداری سالانه شبکه ها ، نظارت بر حسن اجرای عملیات تعمیرات و نگهداری تاسیسات آبی ، بروز رسانی فهرست بهاء خاص عملیات تعمیرات و نگهداری شبکه های آبیاری و سدهای انحرافی و تنظیمی ، تهیه موافقتنامه های عملیات تعمیرات و نگهداری تاسیسات آبی ، انجام مطالعات مرمت و بازسازی اساسی سدهای انحرافی و تنظیمی و  شبکه های آبیاری ، مطالعات علاج بخشی سدهای انحرافی و شبکه های آبیاری ، پیگیری اجرای طرح های مرمت و بازسازی شبکه های آبیاری
 • نظارت بر تهيه، تنظيم و اجرای قراردادهاي منعقده با مشتركين آب هاي صنعتي ، شرب و مشتركين كشاورزي و ساير مصارف درشبكه هاي آبياري ، تدوين دستورالعمل و راهكارهاي اجرايي در خصوص انعقاد قرارداد– انشعابات جديد و ابلاغ آن به شركتهاي بهره برداري از طريق سازمان و نظارت براجرای آن ، نظارت بر روند مكانيزاسيون و ايجاد سيستم مديريت اطلاعات مشتركين ، ايجاد و راه اندازي سيستم مديريت اطلاعات شبكه ها و بانك هاي اطلاعاتي مورد نياز ، انجام مطالعات و بررسي هاي لازم در خصوص تعيين قيمت تمام شده آب در شبكه هاي آبياري ، بررسي و رسيدگي به شكايات مشتركين در زمينه مساحي اراضي و ساير موارد ذيربط ، نظارت بر مساحي اراضي در شبكه هاي آبياري و مقايسه با ميزان قراردادهاي منعقده در هر فصل زراعي ، تنظيم تعرفه هاي آب بهاي مشتركين در شركت هاي بهره برداري طبق قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي صادره ، پيش بيني و محاسبه درآمد شركت هاي بهره برداري آب با توجه به آمار و اطلاعات ذيربط با هماهنگي بودجه سازمان ، نظارت بر تعديل نرخ آب بهاء و صدور سند اصلاحي در خصوص كاهش يا افزايش درآمد ، بررسی و نظارت بر الگوی کشت جاری در مقایسه با الگوی کشت پیشنهادی مشاور ، تهيه نقشه هاي كاربري اراضي با استفاده از تصاوير ماهواره اي و اندازه گيري زميني و انطباق نقشه ها با نقشه هاي تهيه شده سيستم GIS.

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل