شرح وظایف دفتر حفاظت و مهندسي رودخانه ها و سواحل

1
ایجاد هماهنگی لازم با معاونت حفاظت و بهره برداری و ارتباط با وزارت نیرو در بخش حفاظت و مهندسی رودخانه ها و سواحل و انعکاس سیاستهای کلان ابلاغی به امور آب مناطق و ارائه پیشنهادات اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات و آئین نامه ها و دستور العمل های مربوطه
2
تهیه دستورالعمل های لازم در ارتباط با موضوعات بخش حفاظت مهندسی رودخانه ها و سواحل جهت اجرا در امور آب مناطق و ساير بخشهاي مرتبط
3
برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها، قوانین و مقررات، آئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب و ارائه راهنمایی و پشتیبانی لازم به امور آب مناطق و ارگانهاي ذيربط
4
بررسي، کنترل و اظهار نظر در خصوص نظرات کارشناسی امور آب مناطق و ساير بخشهاي مرتبط سازمان در ارتباط با مسائل حفاظت و مهندسی رودخانه ها جهت پاسخگويي به استعلام ادارات و سازمان های ذیربط
5
شناسایی، برنامه ریزی و اولویت بندی و انجام طرحهای مطالعاتی و اجرایی به منظور ساماندهی(کنترل سيلاب، تثبيت سواحل و بستر، لايروبي، برداشت مصالح رودخانه اي و...) رودخانه ها، مسیل ها، سواحل و کنترل و نظارت بر حسن اجرای آن ها
6
برنامه ریزی و ارائه پیشنهاد به منظور هماهنگی با سایر ارگانها در ارتباط با مسائل مهندسی رودخانه ها و سواحل(بستر و حريم رودخانه ها، طرحهاي ساماندهي و تثبيت سواحل، نحوه عبور سازه هاي تقاطعي، نحوه احداث سازه هاي حاشيه رودخانه(ايستگاه پمپاژ، تفريحي و...)
7
نظارت و ارزیابی بر عملکرد امور آب مناطق در خصوص حفاظت و مهندسی رودخانه ها و سواحل، سیلاب و پشتیبانی کارشناسی آن ها
8
تهیه گزارش عملکرد و برنامه کار با هماهنگی امور آب مناطق
9
برنامه ریزی و اولویت بندی رودخانه ها، مسيلها، تالابها و... به منظور انجام نقشه برداری و مقطع برداري، مطالعات تعیین حدود بستر و احاريم سراسری، اعلان سراسري و نشانه گذاری رودخانه ها و نظارت بر حسن اجرای آنها
10
برنامه ریزی، مطالعه و تعيين حجم برداشت مجاز ساليانه و نظارت بر فعالیتهای بهره برداری از مصالح رودخانه ای، هدایت و راهبری اقدامات امور آب مناطق در زمینه صدور مجوزهای قانونی، ممانعت از فعالیتهای غیر مجاز و پیگیری های حقوقی لازم
11
برنامه ریزی، نظارت و پايش مداوم منابع آبي(رودخانه ها، مسيلها، تالابها و...) جهت حفاظت و آزاد سازی رودخانه ها و انجام هماهنگي با امور آب مناطق براي صدور اخطاریه، پیگیری قضایی، تخریب و قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز در بستر و حریم منابع آبي
12
بررسي و صدور مجوز سازه هاي تقاطعي و حاشيه رودخانه ها، مسيلها، تالابها و... شامل پل، خطوط لوله(نفت، گاز، آب و...)، اسکله، ايستگاه پمپاژ، رستوران شناور، پارک و فضاي سبز، ورزشهاي آبي، جاده ساحلي و... و نظارت بر حسن انجام آنها
13
متولي کميسيونهاي ماده 3(کميسيون رسيدگي به اعتراضات مربوط به بستر و حريم منابع آبي)و کارگروه اجاره اراضي بستر رودخانه ها و تالابها و... و برنامه ريزي و هماهنگي در تشکيل جلسات و رسيدگي به پرونده هاي مرتبط با آنها
14
طبقه بندی و ایجاد آرشیو و بانک اطلاعاتی نقشه ها و عکس های هوایی و اطلاعات و شناسنامه مربوط به رودخانه ها، تالابها، معادن شن و ماسه، پرونده های بستر و حریم(مربوط به استعلامات، کميسيون ماده 3، کارگروه اجاره اراضي) و ...
15
تهيه تابلوهاي فرهنگ سازي در راستاي حفاظت از منابع آبي و جلوگيري از تجاوز به حريم و بستر آنها
16
عضويت در کميسيونها و کارگروههاي تخصصي درون سازماني و برون سازماني شامل: کميسيون ماده 3، کارگروه اجاره اراضي بستر، کارگروه نفت، کميته ساماندهي اسكله ها (اداره كل بنادر و دريانوردي)، کارگروه تالابها و سواحل (اداره کل حفاظت محيط زيست)، كميته فني طرحهاي جامع ، تفضيلي و هادي شهرها و روستاها(بنياد مسکن انقلاب اسلامي و اداره کل راه و شهر سازي) و برنامه ریزی و هماهنگی در تشکیل، برگزاری و يا شرکت در جلسات آنها و پیگیری مصوبات
17
شرکت در جلسات کميته هماهنگي رودخانه هاي مرزي کشور و کميته عمران مرز استان

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل