معرفی شرکت بهره برداری ناحیه شمال

این شرکت شامل شبکه های آبیاری ناحیه شمال و اوان می باشد :

شبکه آبیاری ناحیه شمال : اراضی تحت پوشش این شبکه در شمال استان خوزستان و در محدوده شهرهای دزفول ، اندیمشک و شوش قرار دارد . این شبکه از شمال به تپه ماهورهای دزفول ، از شرق به رودخانه شور ، از جنوب به اراضی هفت تپه و رودخانه شاوور و از غرب به رودخانه کرخه محدود می گردد .

شبکه آبیاری اوان : این شبکه در سال 1378 مورد بهره برداری قرار گرفت و تأمین آب اراضی آن از طریق رودخانه کرخه صورت می گیرد .

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل