معرفی شرکت بهره برداری گتوند

این شرکت شامل شبکه های آبیاری گتوند و ویس می باشد :

شبکه آبیاری گتوند : این شبکه در شمال شوشتر واقع شده و از شمال به ارتفاعات گتوند ، از جنوب به دشت شعیبیه ، از شرق به تپه ماهورهای عقیلی و از غرب به رودخانه های شور ، لور و دز محدود می گردد . هدف از احداث این شبکه تأمین آب کشاورزی مناطق عقیلی و گتوند و نیز تأمین آب صنعتی موردنیاز منطقه دیمچه جهت کشت نیشکر می باشد.

شبکه آبیاری ویس : این شبکه در سال 1378 مورد بهره برداری قرار گرفت و تأمین آب اراضی آن از طریق رودخانه کارون صورت می گیرد .

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل